شرکت شبکه رسانه به عنوان یکی از بزرگترین و پیشتازان صنعت ارائه سرویس اینترنت به مشترکین ، ارائه خدمات کارساز به مشترکین و پاسخگویی موثر به ایشان را رکن اصلی توسعه فعالیتهای خود قرارداده است . نگرش مشتری مداری حاکم بر فعالیتهای شرکت از همان ابتدای راه موجب شده است تا افزایش رضایت مشتریان ، بهبود کیفیت محصولات و خدمات ، افزایش کارائی خدمات پشتیبانی فنی و رقابت سالم و اصولی با شرکتهای همانند جزو مهمترین اصول و ارزشهای فعالیت های شرکت شبکه رسانه میباشد . شرکت شبکه رسانه همواره خدمت رسانی به جامعه و کمک به توسعه و فرهنگ استفاده از اینترنت و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی را بعنوان شاخصی برای میزان رشد و توسعه کشور در نظر گرفته و همچنین جلب رضایت مشتریان را جزو اولیتهای مدیریت عامل و پرسنل شبکه رسانه قرار داده است .

 

  • با ارزش ترین رسالت اين شرکت ارائه خدمات مناسب با کیفیت بالا و زود هنگام به درخواست کنندگان سرویس اینترنت می باشد .